(Dünden devam) Bahsi geçen  hakikatler çerçevesinde, Avrupa Birliği ile entegrasyon noktasında dindar kitlelerin hiç bir tereddüdü olmamalıdır. Din ve maneviyat cihetinden, şuurlu Müslümanların Avrupalılara verebileceği çok şeyleri vardır. İslâm dinini…

Sosyal bir varlık olma özelliği ile toplu bir hayat yaşamak mecburiyetinde olan insanlar, zamanla bir takım organizasyonlar teşkil ederek güç birliği temin etmişlerdir. Özellikle, mukaddes bir ideal ve dâvâ etrafında…