Dağ gibi bir çam ağacını bir nokta gibi küçücük bir çekirdekte özetleyen ve yerleştiren İlâhi Kudret, maddi ve manevi âlemleriyle uçsuz bucaksız kâinatı da, bir fihrist gibi insanda hülâsa etmiştir.…