Milletin bağrından çıkan ve onun bir parçası olan Türk ordusu, bütün kurumlar içinde milletin göz bebeği kadar değerli bir kurumdur. Hiç bir vatandaşımız bu güzide kuruma kem gözle bakmaz ve…

  Milletin bağrından çıkan ve onun bir parçası olan Türk Ordusu, bütün kurumlar içerisinde milletin göz bebeğidir. Hiç bir vatandaşımız bu güzide kuruma kem gözle bakmaz ve o gözle bakanı…

Bin yıllık mazisinde tarihe altın sayfalar yazan, cesaret ve kahramanlığıyla nam salip, savaş meydanlarında şeref levhaları oluşturan, ölürsem şehit, kalırsam gazi inancıyla düşman cephelerini darmadağın eden Türk ordusu, dünya çapında…

Osmanlı Devletinden devraldığımız bir çok müspet değerlerin yanında, maalesef bir hayli menfi olanları da vardır. Bunların başında önde geleni, iktidar kavgalarında dinin ve ordunun âlet edilmesidir. Özellikle, Tanzimat döneminden itibaren…

Kaynağını dinden almayan ve doğru İslâmiyete dayanmayan bir demokrasi ve cumhuriyet noksan kalmaya mahkûmdur. Onu kemâle erdirecek ve her cihetle güzelleştirip yaşanacak hale getirecek olan İslâmiyettir. Ancak, kendi kafamızdaki veya…

Bin yıllık mazisinde tarihe altın sayfalar yazan; şecaat, cesaret ve kahramanlığıyla nam salıp savaş meydanlarında şeref levhaları oluşturan, “Ölürsem şehit, kalırsam gazi.”inancıyla düşman cephelerini darmadağın eden, böylesine necip ve kahraman…