Hazret-i Adem’den (as) başlayarak, son peygamber Hazret-i Muhammed’e (asm) kadar gönderilen bütün semavî dinlerin aslı ve özü İslâm’dır. Çünkü hepsinin insanlığa getirdiği mesaj aynıdır. Tek olan Allah’a iman ve diğer…

Avrupa Birliğini bir Hıristiyan kulübü olarak görüp, kırk küsur senedir karşı çıkanlar “Yahudi ve Hıritiyanları dost edinmeyin.”ayetini delil olarak gösterdiler. Birçok alimler gibi, bu ayeti onlar gibi yorumlayan Bediüzzaman “Zaman…