İnsanlık tarihi boyunca çeşitli hastalıklarla karşılaşarak gelen insanoğlu, âhir zamanda hiç karşılaşmadığı hastalıklara dahi muhatap oldu. Onlardan biri de AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) hastalığıdır. Kazanılmış İmmün Yetmezlik Sendromu anlamına gelen kelimelerin…