Kendi vazifesinin sadece tebliğ olduğunu bilen ve hidayet vermenin Allah’ın vazifesi olduğunu idrak eden Hazret-i İbrahim Aleyhisselamın bu tavrı, İslâm’a hizmeti esas alan şuurlu Müslümanlara ibretli bir örnektir. Tarikattan ziyade…

Kâinat onun yüzü suyu hürmetine yaratılan Hazret-i Muhammed’in (asm) lâkabı Allah katında “Habibullah”, yani Allah’ın en sevgili kulu olduğu gibi, onun atası olan Hazret-i İbrahim’in (as) lâkabı da “Halilullah” idi.…

İman ve Kur’an hizmetiyle meşgul olan cemaatler, bu esnada çok olaylarla karşılaşır. Hiç umulmadık fertlerden, yine umulmadık şeyler meydana gelir. Böyle durumlarda olan bitenleri soğuk kanlılıkla değerlendirmek, telâşa kapılmadan ve…

Tarikattan ziyade, hakikat tarzını tercih eden ve Sahabe mesleğinin bir cilvesini asrımıza taşıyarak, kardeşlerin birbirinde fâni olması düsturunu bir temel taşı yapan Bediüzzaman; Hazret-i İbrahim’in (as) mesleğinin Risale-i Nur mesleğinde…