Konya denilince akla ilk gelen başka bir mekân da Üçler Mezarlığıdır. Çünkü, orada zamanın sesi ve asrın manevi sahibi olan Hazret-i Bediüzzaman’ın kardeşi Abdülmecit Nursi Efendi yatmaktadır. Bediüzzaman’ın manevi himmetiyle…

Halil Uslu sürekli yazan, konuşan ve koşan bir dâvâ adamıydı. Binden fazla verdiği konferanslar, hem Yeni Asya’da hem de Konya mahalli gazetelerinde yazdığı yazılar hem Nur dershanelerinde yaptığı unutulmaz dersleriyle,…

Kâinatın hadsiz fezasında ve güneşin etrafında nihayetsiz maksatlar için döndürülen dünyamız, bir taraftan da değirmen taşı gibi insanları öğütüyor. Gelenler giderken, gidenlerin hiç biri geri gelmiyor. Böylece devran sürüp gidiyor.…