Dört yüz seneden fazla İslâm âlemine hilâfet merkezliği yaparak, Müslüman devletlerin birlik ve beraberliğini sağlayan Osmanlı Devletinin tarih sahnesinden çekilmesinden sonra, İslâm ülkeleri ipi kopmuş tespih taneleri gibi darmadağın oldu.…

Kader noktasında dünya saltanatı kendilerine gülmeyen Ehl-i Beyt, yani Hazret-i Hasan (r.a.) ve Hazret-i Hüseyin (r.a.) ve onlardan teselsül eden o mübarek nesil, dinde tecdit ve ihya hareketlerinin mümessilleri olmuşlardır.…