Maddi ve manevi, dünyevî ve uhrevî hiç bir şey beklemeden, yapılan ibadet ve hizmetlerin yalnız Allah emrettiği için yapılması ve neticesinde de, Allah’ın rızasından başka hiç bir maksat ve…