Erhamürrahimin olan Cenab-ı Hak, rahmetiyle bütün âlemleri kuşattığı gibi, yeryüzünde yarattığı mahlukatın tamamına, o rahmetinden bir merhamet ve şefkat hissi vermiştir. Özellikle insanî ve hayvanî validelerde bu his çok açık…

Asırlar boyunca hak dâvâları uğrunda her şeylerini, hatta canlarını bile feda eden İslâm büyükleri gibi; Kâinatın Efendisinin (asm) âhirzamanda son temsilcisi olan Bediüzzaman Hazretleri de, iman ve Kur’an dâvâsı yolunda,…

Geçen gün ekrandan gösterilen, İspanya’daki matadorla boğa arasındaki boğuşmayı görünce içim parçalandı. Kan revan içinde bırakılan boğaya öldürücü darbeyi vurması için, on binlerce seyirci “Oley! Oley!” diye bağırıyordu. Bu korkunç…

Bediüzzaman der ki: “En müthiş maraz ve musibetimiz, cerbeze ve gurura istinat eden tenkiddir. Tenkidi eğer insaf işletirse, hakikati rendeçler. Eğer gurur istihdam etse, tahrip eder, parçalar.” Evet, hak nâmına,…

Tarihçi Cemal Kutay tarafından “Çağımızda bir Asr-ı Saadet Müslümanı”diye tarif edilen Bediüzzaman, telif ettiği eserleri ve yaşadığı hayatıyla, gerçekten bir Asr-ı Saadet Müslümanı olduğunu ispat etmiştir. Asırlarca Müslümanlara ışık tutan…

24 Ekim 1967 yılında kurulan haftalık İTTİHAT gazetesinin devamı olarak, 21 Şubat 1970 yılında günlük bir gazete şeklinde doğan Yeni Asya bir sembol, bir alem , bir bayraktır. İçtimai meselelerde…

Sahabe mesleğinin bir cilvesini ve yansımasını bu asra taşıyan Bediüzzaman Hazretleri, Sevgili Peygamberimizin (asm) dâvâsına vâris olmakla, en büyük velâyet yolunu açan ve Allah’ın rızasına en kısa yoldan ulaştıran bir…

Müspet tenkit hakikatlerin rendelenmesine ve daha da parlayıp inkişafına sebep olurken, menfi ve yıkıcı tenkitler, mevcut güzellik ve meziyetlerin, maddi ve manevi hizmetlerin tahribini netice vermektedir. Yıkıcı tenkitlerin verdiği dehşetli…

İnsan niçin başkalarını tenkit eder? Bakınız Bediüzzaman bu konuda ne diyor: “Tenkidin saiki ya nefretin teşeffisidir (öç alma) veya şefkatin tatminidir. Dostun veya düşmanın ayıbını görmek gibi. Sâik-i tenkit, aşk-ı…

Hicretin üç yüzüncü senesinden sonra ortaya çıkan ve kitap ve sünnete dayanan hak tarikatlar, Kadirî, Nakşî, Rufaî, Şâzelî, Mevlevî ve daha bir çok isimler altında bilinen tarikatlar; tasavvuf yoluyla kalbî…