Kâinatın hadsiz fezasında bulunan sayısız yıldızlar içinde bir nokta kadar yer işgal eden bu şirin dünyamız, küçüklüğü ile beraber gördüğü vazifeler itibariyle öyle bir mevki almıştır ki; Kur’an ayetleri dünyayı…