Bütün semâvî dinlerde adı geçen ve insanların, onun şerrinden sakınılması istenilen deccalın lügat anlamı: “Kıyamet kopmadan önce gelen, hak ile bâtılı birbirine karıştırarak İslâm dinini ortadan kaldırmaya çalışan ve bütün…