(Dünden devam) Tahkiki bir iman şuurundan yoksun, sadece nüfus kâğıdı Müslümanlığı ile iktifa eden ve inandığı dinin icaplarını yerine getirmekte ihmal gösteren ve hayat olarak onu kendi dünyasında yaşamayan fertlerden…

Bütün işlemlerimiz tamamlandıktan sonra, nihayet 11 Nisan 1994 tarihinde, Esenboğa Hava alanında ihramlarımızı giyip havalandık. Üç saat on beş dakika sonra Cidde hava alanına indik. Pasaport işlemleri uzun bir bekleyişten…

Almanya’da bulunduğumuz sırada Kutlular Ağabeye, 1993 yılının nisan ayında kara yoluyla bir Hac ibadeti denemesi yaptığımızı, Suriye ve Ürdün’ü geçip, maalesef Suudi Arabistan kapısından geri dönmek zorunda kaldığımızı anlattım. Hakikaten,…

Sayısız hikmetleri ve faydaları olduğu bilinen Allah’ın emirleri içinde, zengin fakir her mümini ilgilendiren namazın çok önemi vardır. Zaten, hac ibadeti zengin olan müminlere ömürde bir defa farz, zekât yine…

Sakin bir üslupla konuşan âlim ve vaiz bir zatı dinliyorum. Kendinden emin ve ikna edici bir tarzda konuşuyordu. ” Hac çok önemli bir ibadettir. Kendine farz olan ve imkânı doğan…

İslâm dininin kendine has sembolleri ve diğer dinlerden ayıran farklı alâmetleri vardır. Bu sembollerin yaşanması ve yaşatılması her Müslümanın ve bilhassa İslâm âlimlerinin aslî vazifesidir. Bunlara sahip çıkmak iftihar edilecek…

İbadetler içinde en önemlisi ve her Müslümanı ilgilendiren, şüphesiz beş vakit namazdır. Çünkü, zekât ve hac, zengin Müslümanlara farzdır. Fakir olan onlardan sorumlu değildir. Oruç da yılda bir aydır. Namaz…