İslâm dininin kendine has sembolleri ve diğer dinlerden ayıran farklı alâmetleri vardır. Bu sembollerin yaşanması ve yaşatılması her Müslümanın ve bilhassa İslâm âlimlerinin aslî vazifesidir. Bunlara sahip çıkmak iftihar edilecek…

İbadetler içinde en önemlisi ve her Müslümanı ilgilendiren, şüphesiz beş vakit namazdır. Çünkü, zekât ve hac, zengin Müslümanlara farzdır. Fakir olan onlardan sorumlu değildir. Oruç da yılda bir aydır. Namaz…