Sevgili Peygamberimiz (asm) sosyal hayatın bütün dengelerini darmadağın eden, başkaları hakkında su-i zandan ümmetini sakındırmak için çok şiddetli ikazlarda bulunmuştur. Onlardan bazıları şöyledir: “Zandan sakının. Çünkü zan, insanın içinden geçen…

Kur’an ayetlerine veya hadis-i şeriflere dayanarak bir kısım geleceğe dair haberler veren Bediüzzaman Hazretleri, 1951 yılında kaleme aldığı bir dersinde “Şimdi ekilen küfür tohumları zamanında ıslah edilmezse, yirmi sene sonra…

Genellikle iman ve Kur’an hakikatlerini tefsir, ispat ve ilan eden Risale-i Nur Külliyatında, ara sıra istikbalde vukua gelecek olan hadiselerden haber veren, işâri ve remzî bir tarzda onlardan bahseden bir…