Dünyadaki depremler, tufanlar, karlı kış fırtınaları arkasında, bahardaki güzel varlıklar gibi güzellikler saklıdır. Aynen öyle de, insanın başına gelen bir kısım hoşa gitmeyen olaylar, ilk zamanlar dünyamızı karartırken, aradan zaman…

Yahudi âlimlerinden Abdüsselâm, Tevrat’ta vasıflarını okuduğu Kâinatın Efendisi Hazret-i Muhammed’i (asm) merak etmiş ve ziyaretine gitmişti. Fevkalâde bir yüz güzelliğine de sahip olan Hazret-i Peygamberin (asm) siması, Abdüsslâm’a öyle bir…

Celâl ve cemal tecellileri üzerinde ilginç izahlar yapan Bediüzzaman Hazretleri, Mesnevi-i Nuriye adlı eserinde ilginç bir tespit daha yapar: “İsm-i Celâl, ale’l-ekser nevilerde, külliyatta tecelli eder; ism-i Cemal ise, mevcudatın…

Önceki yazımızda ihtiyarlığın getirdiği hazin halleri nazara verdik. Ebedi saadet diyarında ve Cennet âleminde ise, bahsini ettiğimiz problemlerin hiç birisi yoktur. Orası huzur, mutluluk ve mükâfat mekânlarıdır. İnsanların bedenleri ebediyen…