Şeytanın yaratılmasında nice hikmetler ve hayırlar olduğunu söyleyen Bediüzzaman Hazretleri, insanın manevi terakkiyatının zembereğinin şeytan olduğunu belirtir. Eğer şeytan yaratılmasaydı, insanın makamı melekler gibi sabit kalır, o zaman da insan…

Cenab-ı Hak, hikmet ve kudret eliyle kâinatın mevcudatını yaratılış teknesinde yoğururken bütün zıtları birbiri içine attı, şerleri hayırların arasına kattı. Böylece, dünyayı cin ve insanların imtihanı için bir meydan yaptı.…

İçinde yaşadığımız toplumda nice insanlar vardır ki, konuştuğunuz zaman içiniz açılır; moral, şevk ve heyecan duyarsınız. Niceleri de vardır ki, konuştukları zaman içiniz kararır, şevkiniz söner, moral ve hizmet etme…

Allah ne yaratırsa en güzel şekilde yaratır. Bu hakikate işaret için İmam-ı Gazali (r.a.) “Bu kâinatta gördüğümüzden daha güzeli tasavvur bile edilemez. Gördüğümüz her şey en güzeldir.”demiştir. Allah’ın yarattığı her…