Bazı kelimeler vardır ki, insan onu duyduğu zaman ruh dünyası kararır ve allak bullak olur.  Onlardan birisi savaş kelimesidir. Kadın-erkek, genç-ihtiyar, çoluk-çocuk demeden nice insanların ölümüne ve nice şehirlerin harabeye…

İnsanlık tarihinin sosyolojik olarak geçirdiği beş devresinden “Malikiyet ve serbestiyet” dönemine geldiğimiz ve içinde  bulunduğumuz bu yakın çağda, insan hak ve hürriyetleri bir hayli inkişaf etti. 1776 Amerikan İstiklâl Beyannamesi,…