Cuma günü Çankırı’da gerçekleşen faaliyetlerden sonra, ertesi gün dâvet üzerine Eskişehir’e gittik. Daha önce yaz mevsiminde okuma programı yaptığımız bu şehri daha bir canlı ve hareketli gördük. Meşveret heyetinin öncülüğünde…

Modern devletler başta olarak, bütün ülkelerin en önem verdikleri konuların başında, milletin birlik ve bütünlüğü ile birlikte, asâyiş ve emniyetin, huzur ve güvenin temin ve tesis edilmesi gelir. Bünyesi içinde…

Müşterek hizmet ve iş üreten cemaat ve cemiyetlerin en muhtaç oldukları duygu, şüphesiz güven duygusudur. Güven bunalımına düşmüş, itimat ortamından yoksun kalmış kadroların, hizmette üretim artışı sağlamaları mümkün değildir. Dar…

Güven bunalımının en kötü olan cihetlerinden biri, şüphesiz millet ve devlet arasında olanıdır. Milletine güvenmeyen ve onu her zaman potansiyel bir tehlike olarak gören katı bir devletçi anlayış, o millete…

Güven duygusunun varlığı ve devamı, en küçük birim olan aile hayatından, cemaat, millet ve devlet hayatına kadar geniş bir yelpazeyi içine alır. Onun sarsıldığı her yer ve zemin sarsıntıya uğrar.…