Geniş dairedeki hadiselerden yine iç bünyemize dönelim. 2007 Mayıs ayında yapılan yönetim kurulu seçimi oy pusulaları, o günkü divan başkanı tarafından evine götürülmüş ve bir türlü istendiği halde geri getirilmemişti.…

2007 yılında, yönetim kurulu seçimi öncesinde mahal meşveret heyetleri seçilirken, bazı kardeşlerin aldığı tedbirler neticesinde cemaat meselesine sahip çıktı. Şahs-ı maneviye uygun bir meşveret heyeti seçildi ve İstanbul umumi temsilciler…

21 Şubat 2007 tarihinde hem gazetenin kuruluş yıl dönümü, hem de Risale-i Nur Külliyatının yeni tanzimle tanıtım programı olacaktı. Onun için İstanbul’a gittik. Yönetim kurulunun tamamı hazır bulunması gerekiyordu. Gazete…

“Raşit kardeş! 2005 Mayıs ayında yönetim kurulunda sosyal komisyon koordinatörü olarak seçildiğim zaman dışarı çıktığında, Yakup bey sana ne söyledi?” diye sordum. “Bu vazifeyi Sami Ağabeyin alması hiç hoş olmadı.…

Risale-i Nur’un meslek ve meşrebinin temel ölçülerini aynı anlayan Nur’un hakiki ve sâdık şakirtleri, diğer ehl-i iman gruplarımızla bir önceki makalede anlatılan nice düsturları yaşadıkları gibi, kendi içlerinde daha hassas…

En son ve en mükemmel din olan İslâmiyetin doğuşundan günümüze kadar, çeşitli mezhep, meslek ve meşreplere mensup cemaat ve tarikatlar meydana gelmiş ve bu mukaddes dinin bizlere kadar ulaşmasında onların…

Bir ülkenin harici tecavüzlere karşı korunması ve dahildeki emniyet ve âsâyişin muhafazası için en önemli unsur, silahlı kuvvetler ile diğer emniyet güçleridir. Hiç bir ülke savunmasını başkalarına havale edemez ve…

Cuma günü Çankırı’da gerçekleşen faaliyetlerden sonra, ertesi gün dâvet üzerine Eskişehir’e gittik. Daha önce yaz mevsiminde okuma programı yaptığımız bu şehri daha bir canlı ve hareketli gördük. Meşveret heyetinin öncülüğünde…

Modern devletler başta olarak, bütün ülkelerin en önem verdikleri konuların başında, milletin birlik ve bütünlüğü ile birlikte, asâyiş ve emniyetin, huzur ve güvenin temin ve tesis edilmesi gelir. Bünyesi içinde…

Müşterek hizmet ve iş üreten cemaat ve cemiyetlerin en muhtaç oldukları duygu, şüphesiz güven duygusudur. Güven bunalımına düşmüş, itimat ortamından yoksun kalmış kadroların, hizmette üretim artışı sağlamaları mümkün değildir. Dar…

Güven bunalımının en kötü olan cihetlerinden biri, şüphesiz millet ve devlet arasında olanıdır. Milletine güvenmeyen ve onu her zaman potansiyel bir tehlike olarak gören katı bir devletçi anlayış, o millete…

Güven duygusunun varlığı ve devamı, en küçük birim olan aile hayatından, cemaat, millet ve devlet hayatına kadar geniş bir yelpazeyi içine alır. Onun sarsıldığı her yer ve zemin sarsıntıya uğrar.…