Yaratılış gayesinin dışına çıkan ve aslî vazifesini unutan ene denilen insandaki benlik, emânet olarak verilmişken kendini asıl mal sahibi zannedip, hâinâne bir vaziyete girer. Ve nefsinin arzularını ilâh kabul ederek,…

“Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik, hepsi de onu yüklenmekten kaçındılar ve korktular. İnsan ise onu yüklendi. Gerçekten insan çok zalim ve çok cahildir.” (Ahzap Suresi: 72) Bu…

Yaratılış gayesinin dışına çıkan ve asıl vazifesini unutan “ENE” denilen benlik, emanet olarak verilmişken kendini asıl mal sahibi zannedip, hâinâne bir vaziyete girer. Ve nefsinin arzu ve isteklerini ilâh kabul…

İnsan fıtratında lüks, ihtişam ve debdebe, alâyiş, nümayiş ve israfa karşı meyil ve arzu vardır. İnsanın imtihanına vesile olması için konulan bu ve benzeri duygular, İslâm’ın emrettiği prensiplerle kontrol altına…

İnsan fıtratında, kendi kusur ve hatalarını araştırıp düzeltmek yerine, başkalarının kusur ve noksanlarını bulup teşhir etmek gibi bir meyil vardır. İnsanın imtihanına ve nefsiyle yapacağı cihadına vesile olması için, Cenab-ı…

Zindan-ı atâlete düştüğümüzün sebeplerinin izah edildiği bahiste, fikr-i infirâdî ve tasavvur-u şahsiden de bahsedilir. Ve o hastalıktan kurtulmak için “İnsanların en iyisi, insanlara en çok faydalı olandır.”hadisi çâre olarak gösterilir.…

Bediüzzaman Hazretleri, Münazarat adındaki eserinde, zindan-ı atalete düştüğümüzün sebeplerini sekiz madde ile izah ederken, birinci madde olan ümitsizlikten hemen sonra, ikinci maddeye üstünlük meylini koymuş. “Sonra, müzahemetsiz olan hakkın hizmetinin…

Kâinatın ve on sekiz bin âlemin sahibi olan Allah (c.c.) yeryüzünde imtihan için yarattığı ve halife-i zemin kıldığı insana, o külli iradesinden cüz’i bir iradeyi numune olarak vermiştir. İnsan, bir…

Bu dünya hayatına imtihan için gönderilen insanlar, bunun böyle olduğunu ekseriyeti bildikleri halde imtihanı kaybetmekte ve bâki âleme eli bomboş olarak gitmektedirler. Ehl-i dünya denilen, din ve dindarlıkla alâkası olmayanların…