“Ve enzele leküm minel en’ami semâniyete ezvac.” Bu ayeti çok güzel bir şekilde tefsir eden Bediüzzaman Hazretleri, şöyle bir açıklama yapıyor: “Sekiz nevi hayvanat-ı mübârekeyi size hazine-i rahmetinden, güya cennetten…

Mecazi muhabbet sevdasıyla Şirin’i için dağları delen Ferhat, yüksek idealler ve yüce hedeflerin kara sevdalısı olmuş dâvâ adamları için önemli bir örnektir. Üç günlük dünya hayatı  ve geçici bir sevda…

En geniş olan gökler âleminden, en küçük olan atomlar âlemine kadar, her yeri ve her şeyi yaratıp idare eden Yüce Allah (c.c.), hiç bir şeyi tesadüflere veya kendi hâline bırakmamıştır.…

“Güneşi de bir lâmba yaptık.”ferman eden Cenab-ı Hak, onun da bir hizmetkâr olduğunu haber vermektedir. Güneş, dünyamıza ortalama yüz kırk dokuz buçuk milyon kilometre uzaklıkta ve gezegenleriyle birlikte, Samanyolu galaksisine…

Şiddet-i zuhurundan ve sonsuz büyüklüğünden gizlenmiş ve baş gözümüzle görülmesi imkânsız hâle gelmiş olan Cenab-ı hak, akıl ve basiret gözümüzle kendisini görmemiz, bilmemiz, tanımamız ve iman etmemiz için yarattığı varlıkları…

İstikbalde gerçekleşecek olan bir çok olayları Kur’an penceresinden bakıp haber veren Bediüzzaman Hazretleri, 39 sene önce telif ettiği bir eserinde aya çıkılacağını da haber vermiştir. 1930 senesinde Barla’da bulunduğu bir…

“Yemin olsun gökyüzüne ve gece ortaya çıkana. Gece ortaya çıkanın ne olduğunu bildin mi? O, karanlıkları delen bir yıldızdır.”Târık Suresi:1-2-3) “Yemin olsun gizlenen ve açığa çıkan yıldızlara.” (Tekvir Suresi:15-16) Yeryüzü…

“Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır.”hadis-i şerifi bize rehber olmalıdır. Cenab-ı Hak da “Üstlerindeki göğe bakmazlar mı, onu nasıl bina edip süsledik.” (Kaf Suresi:6) ferman etmekle, kudret…

“And olsun ki, dünya semasını Biz kandillerle süsledik. Şeytanlar için o kandilleri birer taş yaptık ve onlar için bir de alevli ateş hazırladık.” (Mülk Suresi:5) Milyarlarca kilometre uzaklıktan yeryüzündeki insanlara…

Gökyüzünü yaldızlayan, süsleyen ve güzelleştiren burçların, elbette inancımızla ilgili cihetleri vardır. Asırlarca hakkıyla anlaşılamayan ve bu yüzden İsrailiyattan gelme hurafelere bulaşan bir konunun, nihayet Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri tarafından doğru…

Atomlar âleminden yıldızlar âlemine kadar herşey, Yüce Kudrete itaat içinde ve boyun eğmiş vaziyettedirler. Yasin Suresi 38. ayette “Güneş de takdir edilen bir yöne doğru akıp gider..”diye haber verilir. Güneş…

Yaklaşık on beş milyar yıl önce bu kâinat yoktu. Her şey sıfır noktasındaydı. Onu yoktan var eden Ezel ve Ebed Sultanı olan Cenab-ı Hak, hadis-i şerife göre önce Hazret-i Muhammed’in…