(Dünden devam) Ay tutulması da matematiksel hesaplara dayalı muhteşem bir semavi hadisedir. Dünya ve ay, cezbeye kapılmış bir Mevlevi gibi, emr-i İlâhiden gelen bir cezbeyle güneş etrafında dönerlerken, belli aralıklarla…

Sonsuz bir ilim, irade ve kudret sahibi olan Yüce Yaratıcı, Dünya semasının tavanı hükmündeki gökler âlemini güneşler, aylar ve yıldızlarla süslemiş. Kümeler halinde bir arada tuttuğu semavî burçlarla o güzelliğe…