Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri henüz çocuk yaşlarındayken , sarf ve nahiv ilmini öğrenmek için çevresindeki medreselere gider. Hocalarından biri, Nurs köyünden gelen talebelere ziyadesiyle ilgi gösterir, soğuk kış gecelerinde onların…

İnsanların iyi veya kötü amelleri vücudunu etkilediği gibi, üstünde yaşadığı yerküreyi dahi etkilemektedir. İnsanın isyan ve inkârları belâ ve musibetleri dâvet eder. Bediüzzaman bunun için şu tespiti yapar: “Nasıl oluyor…

Cennet misali güzelliklerle dolu şu ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine muhtelif aralıklarla depremler ve sel felaketleri olduğu gibi, koronavirüs gibi bütün dünya ülkelerini saran salgın hastalıklar da insanlığı tehdit ediyor…

Cenab-ı Hakkın insana verdiği en büyük nimetlerden biri de görme nimetidir. Görme özürlü olan insanlara sorsanız, görebilmek için her şeylerini vermeye razı olduklarını söyleyeceklerdir. İnsan elindeki nimetleri kaybettiği zaman değerini…

Her bir azamız bir mucizedir. Yaratılış ve geometrik yapılış bakımından tıp dünyası bu sanat karşısında, hayretinden parmağını ısırmaktadır. Kulaklarımız da onlardan biridir. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak olarak…

Zariyat Suresi 56. âyetinde “Ben, cinleri ve insanları yalnız beni tanısınlar ve ibadet etsinler diye yarattım.”buyurarak, insanları imtihan edilmek üzere bu dünya denilen imtihan meydanına gönderdiğini haber veren Cenâb-ı Hak,…