Cenab-ı Hakkın insana verdiği en büyük nimetlerden biri de görme nimetidir. Görme özürlü olan insanlara sorsanız, görebilmek için her şeylerini vermeye razı olduklarını söyleyeceklerdir. İnsan elindeki nimetleri kaybettiği zaman değerini…

Her bir azamız bir mucizedir. Yaratılış ve geometrik yapılış bakımından tıp dünyası bu sanat karşısında, hayretinden parmağını ısırmaktadır. Kulaklarımız da onlardan biridir. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak olarak…

Zariyat Suresi 56. âyetinde “Ben, cinleri ve insanları yalnız beni tanısınlar ve ibadet etsinler diye yarattım.”buyurarak, insanları imtihan edilmek üzere bu dünya denilen imtihan meydanına gönderdiğini haber veren Cenâb-ı Hak,…