Bütün mülklerin sahibi ve şu Kâinatın Rabbi olan Cenab-ı Hak, insanı mevcudat içinde en mükerrem ve şerefli bir tarzda yaratarak, ona emsalsiz organ ve duygularla donatılmış bir vücut vermiştir. Geçici…