Oruç ibadetini sadece mideye tutturmak yeterli değildir. Mükemmel bir oruç için bütün duygulara, göze, kulağa, dile, hatta akıl, fikir ve hayal gibi duygu ve uzuvlara da oruç tutturmaktır. Bediüzzaman Hazretlerinin…

İnsanın mahiyetinde vücudun her tarafına kan pompalayan maddi kalp olduğu gibi, Rabbanî bir lâtife ve duygu olan manevi bir kalp de vardır. Fikirlerin aynası olan dimağ ile, hislerin aynası olan…

Asırlarca ümmetin dehşetinden Allah’a sığındığı âhirzaman şartlarında yaşıyoruz. Bu zamanda kolektif bir nefs-i emmâre insanlara  yüzlerce haram cihetlerden hücum ediyor. Mıknatıs gibi insanları kendisine çekiyor. Genel olarak insanlar da severek…

Melek ve hayvanlardan farklı olarak, insanlar günah işlemeye meyilli bir fıtratta yaratılmıştır. Allah’ın tövbeleri kabul eden anlamına gelen “Tevvab”ismi günahların vücudunu ister. Yeryüzünde hiç günah işlemeyen insanlar kalmış olsa bile,…

Uzun emeller taşıyan duygular yüzünden, kendini sonsuza kadar yaşayacakmış gibi bir hisse kaptıran, dünya hayatının fâni ve geçici olduğunu unutarak hiç ölmeyecekmiş gibi davranan gafil insanlar, elbette zarar ve ziyana…

Tahkiki iman dersleriyle insanların dünya ve âhiretini kurtarmaya dönük hizmetlere herkesin ve bilhassa gençlerin çok ihtiyacı var. Zira, eğitim kurumlarından yeterli dinî bilgi ve eğitim alamayan gençler, sokağın, televizyon ve…

Kâinatın uçsuz bucaksız fezasında, baş döndürücü bir sür’atle dönüp duran gezegenlerden sadece birisi olan mavi gezegenimiz, üstündeki bütün varlıklarla birlikte, kendisine tayin edilen bir sona doğru hızla yaklaşmaya devam ediyor.…

Fen ve felsefeden gelen dehşetli bir dalâlet cereyanı karşısında kalpleri yaralanan ve imanları zedelenen ehl-i imanın, imanlarını kurtarmak ve kuvvetlendirmek için ortaya çıkan Risale-i Nur hareketine ait her türlü hizmetlerde,…

Diğer yaratılmış canlılar gibi, devekuşunda da kim bilir ne hikmetler ve gayeler vardır! Uzun boyu, yüz kiloyu aşan ağırlığı, küçücük kanatları ve koşarken üç metreye ulaşan adımlarıyla, ilginç bir görüntü…

Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi Cenab-ı Hakkı tesbih ve hamd ile meşgul olduğu Kur’an lisanıyla haber verilen bu kâinatta,  varlıkların en şereflisi ve en donanımlısı olarak yaratılan insanın vazifesi…

Kur’an-ı Kerim’in bildirdiğine göre, kâinattaki bütün varlıkların her biri kendine mahsus dillerle Allah’ı tesbih ve hamd ile vazifelidirler. Fıtrî ve amelî ibadetlerini böylece yerine getirirler. Mahlukatın en şereflisi ve en…