Olur olmaz her şeyden alınganlık göstermek ve gücenmek, daha sonra da bu yüzden problem çıkarmak hiç bir cihetle doğru olmaz. Ehl-i dalâlet, alınganlık ve gücenme duygusundan yararlanır ve İslâm’a hizmet…