Kur’an-ı Kerim’de, Huneyn Savaşı hakkında şöyle bahsedilir: “Muhakkak Allah pek çok yerde ve Huneyn gününde size yardım etmişti. O gün çokluğunuza güvenmiştiniz; fakat bu size bir fayda vermedi. Yeryüzü, o…

Risale-i Nur mesleğinin temel taşlarından birisi de, din ve siyaset dengesidir. Bu dengeyi bulamayan veya koruyamayanlar çok yanılır ve yanıltırlar. Ne yapacaklarını ve nasıl hareket edeceklerini bilemezler. Mesleğin bu alana…