Dünya genelinde olduğu gibi, ülkemizde de İslâm dinine hizmet eden muhtelif isimlerde  cemaatler ve tarikatlar vardır.  Bu grupların meşgul oldukları hedef kitle, aynı milletin bütün fertleridir. Bu bakımdan, çıkması muhtemel…