Kâinatın Efendisi (asm) tarafından haber verilerek, Müslümanların dikkatlerinin çekildiği ve İslâm âleminde çıkarak aldatmakla iş gören Süfyan komitesinin bid’akâr rejiminin tahribini tamir için vazifeli olan Bediüzzaman ve Nur Talebeleri gibi;…

Aynı cemaatin içinde zamanla teşekkül etmiş grupların, kendilerine ait kimlikleri vardır. Hizmetin esasına taalluk eden derin görüş ayrılıkları meydana geldiği zaman, grupları bir arada tutmak mümkün değildir ve şart da…

İmanı kurtarmak ve muhafaza etmek temeli üzerine kurulan Risale-i Nur hareketinin üzerinden bir asra yakın bir zaman geçti. Bediüzzaman’ın sağlığında birliğini ve kuvvetini her şeye rağmen korumayı başaran bu müstakim…

Mazi tarafına dikkatli bir gözle baktığımız zaman, insanlık tarihini ışıklandıran başta peygamberler olarak, onlardan sonra onların dâvâlarını takip eden büyük âlimlerin, müçtehit, müceddit ve kutupların varlığını görürüz. Onların her birisi…