Telif ettiği Kur’an tefsiri Risale-i Nur’da, sürekli İslâm medeniyeti ile Batı medeniyetini kıyaslayan Bediüzzaman, İslâm dininin insanı yüceltirken, Batı medeniyetinin insanı alçalttığını ve aşağıların aşağısına yuvarladığını nazara vermektedir. Sefih medeniyet…

Şu kâinatın ve bütün âlemlerin Rabbi olan Cenab-ı Hak, insanı mevcudat içinde en mükerrem ve en şerefli bir tarzda yaratarak, ona emsalsiz âzâ ve duygularla donatılmış bir vücut vermiştir. Geçici…

Asırlarca ümmetin dehşetinden Allah’a sığındığı âhirzaman şartlarında yaşıyoruz. Bu zamanda kolektif bir nefs-i emmâre insanlara  yüzlerce haram cihetlerden hücum ediyor. Mıknatıs gibi insanları kendisine çekiyor. Genel olarak insanlar da severek…

Merhum Bediüzzaman Hazretlerindeki iffet anlayışı, gerçekten çok dikkat çeken ve örnek alınması gereken  yüksek bir seviyededir. Meselâ, yirmi yaşında genç bir delikanlı iken, iki sene misafir kaldığı Bitlis valisi Ömer…

Cenab-ı Hak rahmet ve keremiyle, bedenimizde geçici olarak misafir ettiği ruhumuzun istidat ve kabiliyetlerine vasıta olmakla vazifelendirdiği sayısız aza ve duyguları emanet olarak vermiştir. Emanettir, zira insan onları satın almamış…

Müslüman olan herkes, şayet özürlü değil ve bütün şartları yerindeyse mutlaka oruç tutmak zorundadır. Yoksa büyük bir vebal altına girer. Bilerek orucu terk etmek Allah’a isyan anlamındadır. Ramazan ayı geldiğinde,…

Kâinatın içinde görünmeyecek kadar küçük bir yer işgal eden insana, Yüce Yaratıcı tarafından bütün kâinat hizmetkâr kılınmış ve emrine verilmiştir. Allah’ın insana ihsan ettiği nimetleri insan saymaya kalksa saymakla bitiremez.…

“Göz bir hassedir ki, ruh bu âlemi o pencere ile seyreder.”diyen Bediüzzaman Hazretleri, gözü Allah namına kullandığımız zaman onun manevi değerinin yükseleceğini ve kâinat kitabının bir mütalâacısı, İlâhi sanatların bir…

Yüce yaratıcının insana ihsan ettiği bütün organlar ve duygular, şüphesiz fiyat biçilemeyecek kadar kıymetlidir. Onların değerini geçici veya daimi olarak kaybettiğimiz zaman anlarız. Bu organların içinde en kıymetlilerinden olan ve…

Ruhun varlıklar âlemini gören bir baş gözü olduğu gibi, eşyanın hakikatini keşfeden ve ibretle Allah adına tefekkür eden bir de kalp gözü vardır. Buna basiret denilir. Basiretten yoksun olan bir…

Kainatı ve insanı inceleyen bütün fen bilgileri, aslında Sanatkârı hesabına bakılsa, insanı Yüce Yaratıcı’ya manen yaklaştıran merdivenler gibidir. Ancak kitaplarda her şey olduğu gibi anlatılıyor fakat Sanakârından hiç bahsedilmiyor. Sanki…