Yüce yaratıcının insana ihsan ettiği bütün organlar ve duygular, şüphesiz fiyat biçilemeyecek kadar kıymetlidir. Onların değerini geçici veya daimi olarak kaybettiğimiz zaman anlarız. Bu organların içinde en kıymetlilerinden olan ve…

İmanın şartlarından olan kitaplara iman içinde, elbette en başta geleni Kur’an-ı Kerime imandır. Ona inanmak ise, 6666 ayetin tamamına iman etmek demektir. Ayetlerin bir kısmını kabul, bir kısmını kabul etmemek…