Göz, bütün organlarımız gibi Yüce Kudretin yarattığı bir mucizedir. Gözün ön kısmında kornea denilen bir saydam tabaka, onun arkasında iris denilen ve ortasındaki deliği ışık şiddetine göre açılıp kapanabilen bir…