(Dünden devam) Bahsi geçen burçların insan karakteri üzerinde hiç bir tesiri yoktur. Her insanın ahlâk ve karakterini özel olarak veren ve yaratan Allah’dır. Ancak, mevsimlerin ve iklimlerin insan fizyolojisinde kısmen…

“Yedi kat gökleri tabakalar halinde ve âhenk içinde O yarattı. Rahman’ın yarattığında intizamsızlıktan eser göremezsin. Haydi çevir gözünü: En küçük bir kusur görüyor musun?” (Mülk Suresi: 3) Kâinatı yoktan var…

“Yemin olsun gökyüzüne ve gece ortaya çıkana. Gece ortaya çıkanın ne olduğunu bildin mi? O, karanlıkları delen bir yıldızdır.”Târık Suresi:1-2-3) “Yemin olsun gizlenen ve açığa çıkan yıldızlara.” (Tekvir Suresi:15-16) Yeryüzü…