İnsanlar arasında lâf taşıyıp, götürüp getirenleri ikaz eden Sevgili Peygamberimiz (asm), bu hususta bir hayli hadis-i şerifler beyan etmiştir. “Birbirinizin eksikliğini görmeye ve işitmeye çalışmayınız. Birbirinizin hususi ve mahrem hayatını…

Hayır, hasenat ve iyilik gibi sevaplı ameller yapmamızı isteyen Allah’ın rahmeti, onları bizim elimizle icat eden Allah’ın kudretidir. İnsan onlara iman ile, şuur ile ve dua ile mazhar olur. Böyle…

Bu günün şartlarında yaşadığımız sosyal hayatta, insanları oturduğu yerden günahlara sokan daha dehşetli iletişim araçları devreye girdi. Sigara, esrar ve eroin gibi insanları tiryaki haline getiren ve bağımlılık yapanlardan biri…

Şu muvakkat, gelip geçici ve yalan dünyada her şeyle ve herkesle çok ciddi ve şiddetli imtihanlardan geçiyoruz. Fakat insanların çoğu bu imtihanların farkında bile olamadan buradan göçüp gidiyor. Farkında olanların…

  Ramazan ayı geldiğinde, genel anlamda manevi bir atmosfere giren müminlerin bu halinden, maneviyatla pek ilgisi olmayan insanlar bile etkilenirler. O ayda çoğu lokantalar “Ramazan dolayısıyla kapalıyız. İftar ve sahurda…

“Allah’a ve âhiret gününe inanan ya hayır söylesin yahut sussun.”diyen Sevgili peygamberimiz (asm), “Her duyduğunu söylemesi kişiye günah olarak yeter.”ikazını yapmaktadır. “Birbirinizin eksiğini görmeye ve işitmeye çalışmayınız. Birbirinizin hususi ve…

Yetmiş kadar olan büyük günahların içinde, ekber-ül kebâir olarak isimlendirilen yedi tanesi arasında bulunan, namuslu bir kadına zina iftirası atılması başlı başına izah edilmesi gereken bir durumdur. Bu meseleye Büyük…

İnsan fıtratında kendi kusur ve hatalarını tekmil etmek yerine, başkalarının kusur ve noksanlarını tespit edip teşhir etmek meyli vardır. İnsanın imtihanına ve nefsiyle yapacağı cihadına vesile olması için, Cenab-ı Hak…

Oruç ibadetini sadece mideye tutturmak yeterli değildir. Mükemmel bir oruç için bütün duygulara, göze, kulağa, dile, hatta akıl, fikir ve hayal gibi duygu ve uzuvlara da oruç tutturmaktır. Bediüzzaman Hazretlerinin…

“Tenasüp, tesanüdün esasıdır.”kaidesiyle fikir, meşrep ve mizaç bakımından birbiriyle uyumlu olan fertlerin, ortak bir topluluk meydan getirmeleri fıtrî bir neticedir. Kaderin sevkiyle meydana gelen ve İslâm tarihinin zenginliğine vesile olan…

İnsan fıtratında, kendi kusur ve hatalarını araştırıp düzeltmek yerine, başkalarının kusur ve noksanlarını bulup teşhir etmek gibi bir meyil vardır. İnsanın imtihanına ve nefsiyle yapacağı cihadına vesile olması için, Cenab-ı…

Cenab-ı Hakkın, en güzel bir suret üzerine yarattığı insana verdiği sınırsız kabiliyet ve ayrıcalıklar içinde en önemlilerinden biri de, konuşma özelliğidir. Düşünce ve duygularını ifade etmede insanın dili olmasa neye…

İnsan bedeninde yerleştirilen ruhun hayatını devam ettirebilmesi için verilen kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i şeheviyenin ifrat ve tefritinden meydana gelen haksızlık, zulüm, adaletsizlik ve günahlar; insanlık tarihinde kara sayfalar…

Mahşer yerinin en dehşetli yanı, amellerin hesabı görülürken kul haklarının ortaya çıkarılmasıdır. Asıl iflas eden kişi o zaman belli olacaktır. Hazret-i Peygamber (asm) bir gün sahabelerine sordu: “Müflis kimdir?” Bazı…