Dört büyük halife dönemindeki sahabelerden sonra başlayan Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlılardan sonra âhirzamana gelindi. Fen ve felsefeden gelen dehşetli bir dalâlet cereyanı inançları büyük ölçüde tahrip etti. kalpler yaralandı,…