Dünyalar verilse değişmeyecek kadar sevdiğimiz ve değer verdiğimiz ciğerpârelerimiz olan çocuklarımızı, anne ve babalar olarak ne zorluklarla yetiştiriyoruz. Bebek iken geceleri uykumuzu bölen, biraz büyüdükleri zaman bir çok külfetlere katlanmamıza…

(Dünden devam) Keza; bir cemaate mensup fertler arasında mutlaka ve hakiki anlamda muhabbet olmalıdır. Aksi takdirde ve çeşitli sebeplerle sevgi ve ilgi zedelenmişse, zamanla nefret tohumlarının yeşillenmesiyle, araya soğuk rüzgârlar…

Risale-i Nur tefsirleriyle imanı kurtarma ve kuvvetlendirme hareketini başlatan ve taklit mertebesindeki imanları tahkik mertebesine yükselten Bediüzzaman Hazretlerinin, en önemli hedef kitlesi çocuklar ve gençler idi. Gafil büyüklerden ziyade çocuklarla…

Bediüzzaman’ı yokluğa mahkum etmek ve unutulup gitmesini temin etmek için devletin gücünü sonuna kadar kullanan bir takım karanlık güçler onu yok edemediler. Çünkü O, Kur’an ve İslâm için çalışıyordu ve…