Sultan-ı Ezel ve Ebed olan Cenâb-ı Hakkın, kibriya ve azametine, kudret ve celâline aynalık yapan koca dağlar, dünya gemisini dengede tutan direkleridir. “Vel cibale evtada” ayet-i kerimesiyle, dağları direk yaptığını…

“Bu yaz mevsimi gaflet zamanı ve derd-i maişet meşgalesi hengâmı olmasından, zevkli ve neşeli olan kış derslerine bir fütur gelir.” Bediüzzaman’ın önemli bir tespiti olan bu ifadeler, hakikatte bir ikazdır…

Geçmiş İslâm büyükleri Müslümanların dinlerine olan bağlılıklarını kuvvetlendirmek, hem iman hem amel cihetinde istikametlerini muhafaza etmek için çeşitli metotlar ve usuller geliştirmişlerdir. Muhtelif mezhep, meşrep ve tarikatların doğması, bu tarihî…