(Dünden devam) Bahsi geçen hakikatlere binaen, Allah’ın rızasını kazanmayı hedefleyen hiç bir hizmetin küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Kaşlar göze, gem ata tamamlayıcı olduğu gibi, zahiren küçük görünen hizmetler büyük olanları tamamladığı…

(Dünden devam) Bahsi geçen kararlı tavrım ve duruşumdan dolayı Kutlular Ağabeyin memnun olduğunu görüyordum. Fakat, merak ettiğim bazı soruları sormak durumundaydım. “Ben, İstanbul’a gelsem, İstanbul cemaati beni kabul eder mi?”…

30 Mart 2002 tarihinde Kutlular Ağabey Ankara’ya geldi ve bizi Enstitü şubesine çağırdılar. Salonda Kutlular Ağabey, Ali ve Ömer Ağabeyler, Urfalı İsmail ve Bestami beyler, bir de benimle birlikte Mustafa…

Hac ibadetinden döndükten sonra, 1994-1995 eğitim sezonu başında, aramızda çekilen kura gereği Fidan dershanesine geçtim. Çevre okul ve yurtlardan gelen gençlerle ilgilenmeye başladık. Öğle arası gelen gençlere hem yemek hazırlıyor…

Fırıncı ve Birinci Ağabeylerin başını çektiği Yeni Nesil grubu ayrışmasından bir buçuk sene sonra, tekrar hayata geçirdiğimiz yeni Asya gazetesi içinde ve yazı işleri kadrosunda bazı huzursuzluklar meydana geldi. Başımız…

1989 yılının Ekim ayında yaptığımız son temsilciler toplantısında, maalesef ipler tamamen koptu. Üzerlerine verilen cemaate ait mal varlığının verilmemesi için her türlü direnç gösterildi. Alabildiğine gergin bir toplantıydı. Ciddi münakaşalar…

Askerî hapishanede kırk bir günlük hapisten çıktıktan sonra, 1980-1981 Eğitim yılında, meşveret kararı gereği Tandoğan dershanesinde kalmaya başlamıştım. Hizmetler bütün hızıyla devam ediyordu. Almanya’dan bir ağabeyin getirip hizmete hibe ettiği…

12 Eylül 1980 ihtilâlinden sonra, bir kaç defa daha Ankara’ya gelen Kırkıncı Hoca, değişik semtlerin derslerine iştirak ederek, bizzat cemaati kendi düşüncesine ikna etmeye çalıştı. Bunlardan birisi de Demetevler dersiydi.…

1969 yılının Aralık ayının onunda Ereğli’de bir hareketlenme oldu. Türkiye’nin bir çok yerini dolaşan ve üç Mehmetler olarak bilinen Fırıncı, Birinci ve Kutlular Ağabeyler, Zübeyir Ağabeyin talimatıyla Ereğli’ye geldiler. Yeni…

Risale-i Nur hizmetinde en önemli mesele, dâvâyı, mesleği ve meşrebi aynı anlayan insanların teşkil ettiği bir toplulukta fikir bütünlüğünün olması, ortaya çıkan bir takım içtimâi olaylar yüzünden fikir birliğinin dağılmaması…

Tarih boyunca insanı dehşete düşüren hakikatlerin başında ölüm gerçeği gelmektedir. Ölümün mahiyetini bilmeyen ve ölüm ötesindeki ebedi hayata inanmayan insanlar için ölüm, yokluk, hiçlik, sonsuza kadar mahvolmak, kaybolup gitmek, bütün…

Güney Doğu bölge illeri meselelerine hâkimdi. Hizmetlerimizi bir bütünlük içinde anlıyorlardı. Cemaatimizin şahs-ı manevisi ile birlikte hareket ediyorlardı. Diyarbakır’da yapılan bölge toplantısına Van, Batman, Muş, Mardin ve Şırnak gibi il…

Pazar günü Çorum ilinde başlayan Orta Karadeniz bölge toplantısına Amasya, Tokat, Ordu, Samsun, Sinop illerinin tamamı katıldı. Bütün gücüyle toplumun zedelenen imanlarını, taklit mertebesinden tahkik mertebesine yükselterek, mensubu olduğu İslâm…

24 Ekim 1967 yılında kurulan haftalık İTTİHAT gazetesinin devamı olarak, 21 Şubat 1970 yılında günlük bir gazete şeklinde doğan Yeni Asya bir sembol, bir alem , bir bayraktır. İçtimai meselelerde…

Bu zamanda maddi cihaddan Kur’an men ettiği cihetle, özellikle dahilde manevi cihad ilim ve fikirle yapılacaktır. Ancak, nefis bu hizmetler içinde bir sürü bahaneler ileri sürerek, hizmetten geri bıraktırmaktadır. Meselâ;…