24 Ekim 1967 yılında kurulan haftalık İTTİHAT gazetesinin devamı olarak, 21 Şubat 1970 yılında günlük bir gazete şeklinde doğan Yeni Asya bir sembol, bir alem , bir bayraktır. İçtimai meselelerde…

Bu zamanda maddi cihaddan Kur’an men ettiği cihetle, özellikle dahilde manevi cihad ilim ve fikirle yapılacaktır. Ancak, nefis bu hizmetler içinde bir sürü bahaneler ileri sürerek, hizmetten geri bıraktırmaktadır. Meselâ;…