Bir defaya mahsus olmak üzere bu imtihan meydanı olan dünyaya gönderilen insanlar, hak ve hakikati buldukları takdirde nihayetsiz saadetlere, haktan saptıkları zaman da nihayetsiz azap ve elemlere muhatap olacaklardır. Cenab-ı…

Bir defaya mahsus olmak üzere, dünya denilen bu imtihan meydanına gönderilen insanlar, hak ve hakikati buldukları takdirde nihayetsiz saadetlere, haktan saptıkları zaman da nihayetsiz azap ve elemlere muhatap olacaklardır. Cenab-ı…

Beden evinde misafir olarak iskan edilen ruhun, hayatını devam ettirebilmesi için Allah üç kuvve vermiştir. Bunlar akıl, gazap ve şehvet duygularıdır. Bahsi geçen duygulara yaratılıştan bir sınır konulmadığı için, bu…