Yeryüzünde Allah’ın halifesi ve Ona vekâleten mühim işler icra eden insanlık âleminin, hareketleri ve yaptıklarıyla semavat ve zemin alâkadardır. Gökleri ve yeri yaratan Cenab-ı Hakkın rızasına uygun olmayan ameller ve…