Kartalkaya’dan Seben dağlarına, Yedigöller’den Aladağlara kadar, etrafını çevreleyen zümrüt yeşili çam dağlarının ortasındaki ovaya kurulmuş Bolu ilimiz. Tarihinde Köroğlu efsanesini taşıyan, kimine göre eşkiya, kimine göre haksızlığa karşı adaletin kılıcı,…

Cuma günü Çankırı’da gerçekleşen faaliyetlerden sonra, ertesi gün dâvet üzerine Eskişehir’e gittik. Daha önce yaz mevsiminde okuma programı yaptığımız bu şehri daha bir canlı ve hareketli gördük. Meşveret heyetinin öncülüğünde…

Hiç mola vermeden ulaştığım Yozgat iline indiğimde, ikindi namazı biraz gecikmişti. Sür’atle şehir merkezindeki büyük camiye gittim. Namazı müteakip değerli dostum Abdulvahap kardeşi aradım ve “Camide akşam namazında buluşalım.”dedim. Öylece…

İslâm tarihi boyunca bir çok tarihî şahsiyetlerin çeşitli sebeplerden dolayı inzivaya çekildiği ve sosyal hayattan koptukları görülür. Fakat, bu geçici kopukluk, daha sonra icra edecekleri büyük hizmetlerin ve insanlığın kurtuluşu…

İman ve Kur’an hizmeti yolunda kendilerine belli hedefler seçen ekipler, Sahabeler gibi maksadına yürür ve aralarındaki sohbetler değil, rüyalarını bile hizmetin meseleleri doldurur. Şevksizlik, tembellik ve rahat düşkünlüğü onlara yanaşamaz.…

Belli hedeflere kilitlenip, ortak akılla manevi hizmetleri takım ruhuyla ortaya koyan heyetlerin, arzu ettikleri neticeleri elde etmemesi mümkün değildir. “Kim ihlâs ve samimiyetle Allah’tan neyi isterse, Allah onu verir.” kaidesi…

Afyon mahkemesi savcısının “Said Nursî, ihtiyarladıkça artan enerjisiyle gençleri zehirlemeye çalışıyor.”demesi ilginçtir. “Biz zamanında çok hizmet ettik, biraz da gençler çalışsın.”diyerek himmet ve gayreti zaafa uğrayanların bundan alacağı çok dersler…

Allah’a iman ve ibadet etmek maksadıyla yaratılan insanları mânen Cenab-ı Hakka yaklaştıran bütün hak tarikatlar Kur’an’dan alınmıştır. Kaynağı Kur’an ve Sünnet olan tarikatları toptan reddetmek insaf ve vicdanla bağdaşmaz. Ehil…

İman ve inkâr mücadelesi hiç bir zaman bitmeyecek ve suretler değiştirerek kıyamete kadar sürüp gidecektir. İmtihan sırrı bunu gerektirmektedir. Fitneler dönemi geldiğinde, haricî tecavüzler yerine, iç bünyeye fitneler sokulur, şahsî…

Güneş, hava, toprak ve su unsurları bir çekirdek etrafında toplanıp, zahirî sebepler olarak İlâhî kudret tarafından bir ağacı mahsul verdiği gibi, Bediüzzaman Hazretlerinin başlattığı iman hizmetinin etrafında toplanan Nur Talebeleri…

Muhtelif zaman dilimlerinde İslâm’ın aleyhine olabilecek iç karartıcı ve ehl-i imanın âlemlerine yeis denilen en dehşetli bir hastalığın girmesine sebep olabilecek durumlar olabilir. Halbuki, Allah’ın rahmetinden ümit kesmek ayetin fermanıyla…