Muhtelif aralıklarla ülkemizin çeşitli bölgelerinde depremler oluyor. Bu münasebetle, çeşitli ünvan ve kariyer sahibi şahıslar, inanç ve bakış açılarına göre deprem üzerine yorumlar yapıyor. Fakat, ne hazin ve üzücü bir…

Yüz milyardan fazla galaksilerden meydana geldiği tahmin edilen şu kâinatta, yüz bin ışık yılı uzunluğu ve elli bin ışık yılı eni olduğu hesaplanan Samanyolu Galaksisi içinde, resimlerde bir santimetrekare bir…

Kur’an ve iman gözüyle bakılmayan kâinat, dünya ve hayat, elbette bomboş görünecektir. Ne okumanın, ne çalışmanın, ne zengin ve şöhretli olmanın ve ne de yaşamanın hiç bir anlamı olmayacaktır. Sonu…

Âhirzamanın fitnelerle dolu hadiseleri içindeki mazlum ehl-i imanına nokta-i istinat, dalâlet vadilerinde hayrete düşen ve manevi girdaplarından bir çıkış yolu arayan insanlığa, Kur’an hesabına manevi bir rehber olan Bediüzzaman Said…

Bin dört yüz senelik İslâm tarihinin belli bir döneminden sonra ortaya çıkan ve değişik isimlerle anılan  tarikatların günümüzde devamı olduğu gibi, cumhuriyetin ilânından sonra meydana gelen bir takım cemaatler de…

Her yaptığı işinde ve her yarattığı şeyde bir çok gayeler, faydalar ve maksatlar takip eden Cenab-ı Hak, canlılar âleminde bunu daha belirgin bir hale getirmiş. Hayvanlar âlemine dikkatli bir gözle…

Yaratılmış bütün varlıklar arasında farklı bir konumu ve durumu olan insanlık âlemi, ekseriyet itibariyle yaratılış ve dünyaya gönderiliş gayesinin dışında bir seyir takip ederek, günümüze kadar gelmiş ve öylece de…

Kalpleri halden hale değiştiren Cenab-ı Hakkın, günde yetmiş defa kalbine tecelli ettiği insanın, bir hali diğere halini tutmadığı ve bu yüzden kâh hüzünlü kâh neşeli, bazen karamsar bazen ümit ve…

Ezeli ve ebedi bir hayatın sahibi olan Cenab-ı Hakkın, “Sübuti sıfatları” içinde sayılan sonsuz bir ilmi vardır. O ilim sıfatı, diğer sıfatlar gibi Allah’ın zatındandır. Ondan ayrı olması düşünülemez. Nasıl…