Mahiyeti bir çok noksan sıfatlarla yoğrulan insan, noksanlığını gidermek için diğer insanlarla teşrik-i mesai etmeye mecbur olur. Bunlardan birisi de istişare meselesidir. Meşveret veya istişare, bir meselede ehil, akıllı ve…

Uhud Savaşı öncesi gördüğü rüya üzerine Peygamber Efendimiz (asm) şehir müdafaası yapma fikrini savunuyordu. Bedir Savaşına katılmayan genç sahabeler ise, meydan muharebesiyle aslanlar gibi çarpışıp şehit olmayı istiyorlardı. Hazret-i Hamza…