Yaklaşık olarak otuz beş milyar yıllık bir çapı olduğu hesaplanan kâinatta, her biri yüz milyarlarca yıldızdan meydana gelen ve bir hesaba göre iki trilyon galaksi olduğu tahmin ediliyor. Böylesine insan…

Yaklaşık on beş milyar yıl önce bu kâinat yoktu. Her şey sıfır noktasındaydı. Onu yoktan var eden Ezel ve Ebed Sultanı olan Cenab-ı Hak, Hadis-i şerifin verdiği bilgiye göre önce…

Gökler âleminin en büyük cisimleri, milyarlarca yıldızdan meydana gelen gökadalarıdır. İngilizcede bunlara galaksi denilmektedir. Kâinatta yaklaşık olarak 125 milyar galaksi olduğu tahmin edilmektedir. Galaksilerin büyüklüğü, binlerce ışık yılı olarak hesaplanmaktadır.…

“Yemin olsun gökyüzüne ve gece ortaya çıkana. Gece ortaya çıkanın ne olduğunu bilir misin? O, karanlıkları delen bir yıldızdır.” (Tarık Suresi: 1-2-3) “Yemin olsun gizlenen ve açığa çıkan yıldızlara.” (Tekvir…

Sonsuz bir ilim, irade ve kudret sahibi olan Yüce Yaratıcı, dünya misafirhanesinin tavanı hükmündeki gökler âlemini güneşler, aylar ve yıldızlarla süslemiş. Kümeler halinde bir arada tuttuğu semavi burçlarla, o güzelliğe…

(Dünden devam) Güneş, dünyadan bir milyon üç yüz bin kat defa daha büyüktür. Yüzeyinde altı bin santigrat derece, merkezinde ise on yedi milyon derece sıcaklık olduğu hesaplanmaktadır. Her saniye 564…

Şiddet-i zuhurundan gizlenmiş ve sonsuz büyüklüğünden dolayı baş gözümüzle görmemiz imkânsız hale gelmiş olan Cenab-ı Hak, akıl ve basiret gözümüzle Kendisini görmemiz, bilmemiz ve tanımamız ve iman etmemiz için yarattığı…

Yüz milyardan fazla galaksilerden meydana geldiği tahmin edilen şu kâinatta, yüz bin ışık yılı uzunluğu ve elli bin ışık yılı eni olduğu hesaplanan Samanyolu Galaksisi içinde, resimlerde bir santimetrekare bir…

Yaklaşık olarak otuz beş milyar ışık yılı çapı olan kâinatta, her biri milyarlarca yıldızdan meydana gelen yüz milyardan fazla galaksi olduğu tahmin ediliyor. Samanyolu galaksisi de onlardan biridir ve dört…

“Ve enzele leküm minel en’ami semâniyete ezvac.” Bu ayeti çok güzel bir şekilde tefsir eden Bediüzzaman Hazretleri, şöyle bir açıklama yapıyor: “Sekiz nevi hayvanat-ı mübârekeyi size hazine-i rahmetinden, güya cennetten…

Gökler âleminin en büyük cisimleri, milyarlarca yıldızdan meydana gelen gökadalarıdır. İngilizcede bunlara galaksi denilmektedir. Kâinatta yaklaşık 125 milyar galaksi olduğu tahmin edilmektedir. Galaksilerin büyüklüğü binlerce ışık yılı olarak hesaplanmaktadır. Işığın…

Sonsuz bir ilim, irade ve kudret sahibi olan Yüce Yaratıcı, Dünya semasının tavanı hükmündeki gökler âlemini güneşler, aylar ve yıldızlarla süslemiş. Kümeler halinde bir arada tuttuğu semavî burçlarla o güzelliğe…