Tevhid nazarıyla ve Allah hesabına bakılınca bütün İlâhi güzellikler kalp gözüyle göründüğü halde, Allah’tan bağımsız ve tabiat gözlüğüyle bakıldığında o güzellikler görünmez olur. Bediüzzaman Hazretlerinin verdiği misaller dürbünüyle baktığımızda, bu…

Diğer yaratılmış canlılar gibi, devekuşunda da kim bilir ne hikmetler ve gayeler vardır! Uzun boyu, yüz kiloyu aşan ağırlığı, küçücük kanatları ve koşarken üç metreye ulaşan adımlarıyla, ilginç bir görüntü…

Ramazan-ı Şerifte tutulan oruç, insanın ahlâk bakımından güzelleşmesine vesiledir ve çirkin huylardan kurtulmasına da vasıta olur. Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmak ve Kur’an’da beyan edilen güzel ahlâklarla kendini teçhiz etmekle mükellef olan…

İmtihan edilmek için gönderildiğimiz şu âlemde, çeşitli ahval içinde hayatımızı yaşayıp gidiyoruz. İnsanların büyük kısmı bu imtihandan habersiz olarak hayatını sürdürüp, diğer canlıların yemek, içmek ve üremek tarzındaki hayatlarına benzer…