(Dünden devam) Dalâletin ve dinsizliğin nihayetsiz elem ve acılarını ruhunun tâ derinliklerinde hisseden ve dünyada dahi manevi bir cehennemin azabını yaşayan insana, iman ile hidayet ihsan etmek gibi en büyük…

Bediüzzaman Hazretleri, muhteşem Kur’an tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatının muhtelif yerlerinde devekuşundan örnekler verir. “Devekuşuna demişler ‘Kanatların var, uç.’ O da kanatlarını kısıp ‘Ben deveyim.’ demiş, uçmamış. Fakat avcının tuzağına…

“Üzerlerinde kanat çırpıp duran kuşlarıda mı görmüyorlar? Onları havada tutan Rahman’dan başkası değildir. O her şeyi hakkıyla görür.” (Mülk Suresi: 19) “Görmedin mi ki, gökte ve yerde olanlar, havada kanatlarını…

Yaklaşık beş senelik bir aradan sonra, yapılan dâvet üzerine 23 Ocak 2015 Cuma günü Alanya yolundayız ve oradan da Gazipaşa ilçesine geçeceğiz. Her ne kadar Bediüzzaman Hazretleri “Ehl-i hakikatin sohbetine…

Uçsuz bucaksız kâinatın içinde, yüz milyardan fazla galaksiler arasında, spiral bir galaksi olan Samanyolu’na bağlı güneş sistemiyle birlikte döndürülen dünya üzerinde yaşayan biz insanlar, Kâinatın Yaratıcısı tarafından imtihandan geçiriliyoruz. Cenab-ı…

“Gafletin mertebeleri muhteliftir.” diyen Bediüzzaman Hazretlerinin tespit ettiği gibi, dünyanın bin bir türlü olayları arasında, özellikle şehir hayatının gaflet veren hızlı temposu içinde, insanlar ne büyük nimetlerle donatıldığının farkında bile…

Dünyanın bin bir türlü işleri arasında ömür dakikaları su gibi akıp gidiyor. Günler haftaları, haftalar ayları ve yılları takip ederken, koskoca bir ömür tükeniyor. Ebedi bir hayatın saadetini kazanmak maksadıyla…

İki binli yılların başından bu yana milletçe büyük imtihanlardan geçiyor, umumi musibet ve sıkıntıların değişik şekilleriyle eleklerden geçiriliyoruz. Umumi musibetler umumun hatasından kaynaklandığından, masum ve mazlum olanlar da bu musibetlerden…

İnsanın halis bir iman sahibi olduğuna şükür ve hamd ehemmiyetli bir ölçü ve göstergedir. Çünkü, bir elmayı yiyen ve  “Elhamdülillah” diyen adam, o şükür ile ilân eder ki “O elma,…

Kâinatın bütün çarklarını insan için döndüren, her şeyi insanın hizmetine veren ve atomlardan galaksilere kadar umum mevcudatı ve olayları, kader ve kaza kalemleriyle sevk ve idare eden sonsuz bir Kudret…

Tevhid nazarıyla ve Allah hesabına bakılınca bütün İlâhi güzellikler kalp gözüyle göründüğü halde, Allah’tan bağımsız ve tabiat gözlüğüyle bakıldığında o güzellikler görünmez olur. Bediüzzaman Hazretlerinin verdiği misaller dürbünüyle baktığımızda, bu…

Diğer yaratılmış canlılar gibi, devekuşunda da kim bilir ne hikmetler ve gayeler vardır! Uzun boyu, yüz kiloyu aşan ağırlığı, küçücük kanatları ve koşarken üç metreye ulaşan adımlarıyla, ilginç bir görüntü…

Ramazan-ı Şerifte tutulan oruç, insanın ahlâk bakımından güzelleşmesine vesiledir ve çirkin huylardan kurtulmasına da vasıta olur. Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmak ve Kur’an’da beyan edilen güzel ahlâklarla kendini teçhiz etmekle mükellef olan…

İmtihan edilmek için gönderildiğimiz şu âlemde, çeşitli ahval içinde hayatımızı yaşayıp gidiyoruz. İnsanların büyük kısmı bu imtihandan habersiz olarak hayatını sürdürüp, diğer canlıların yemek, içmek ve üremek tarzındaki hayatlarına benzer…