Mahlukat içinde çok farklı bir fıtratta yaratılan ve duygularına sınır konulmayan insanlara, imtihanına vesile olması için binlerce hissiyat ve kuvveler verilmiştir. Bu duygu ve hislerin vasat mertebesi olan istikameti olduğu…

Allah’ın yeryüzünde halifesi ve Onun adına iş gören vekili olarak en şerefli bir varlık sıfatıyla yaratılan insanın, mahiyetine binlerce duygu yerleştirilmiştir. Doğru ile yanlışı birbirinden ayıran akıl gücünün yanında, faydalı…

Cenab-ı Hak, bu dünya memleketine imtihan olarak gönderdiği insanların bedenlerinde misafir ettiği ruha, hayatını devam ettirebilmesi için üç kuvve ihsan etmiştir. Kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i şeheviye olarak sayılan…

Yaratılmış bütün varlıklar içinde en şerefli, en kapsamlı ve kabiliyet cihetiyle en donanımlısı olan insan, âlemdeki bütün mevcudatın kendisine hizmet ettirildiği çok yüksek bir makamdadır. Böylesine değerli ve şerefli bir…