Mahlukatın en şereflisi olarak yaratılan insan, fıtraten mükerrem olduğundan daima doğruyu, hakkı ve adaleti arıyor. Yalanı, haksızlığı ve adaletsizliği gördüğü zaman ona isyan etmek, yalana yalandır diye infial göstermek fıtratında…

Cenab-ı Hak, insanları çeşitli fıtrat ve kabiliyetlerde yaratmıştır. Hiç bir fert sima bakımından birbirine benzemediği gibi, mizaç ve karakter bakımından da benzememektedir. Aynı yumurta ikizlerinde bile, huy ve karakter bakımından…