Güneş ısısının etkisiyle yeryüzü ısınır. Fakat, her taraf eşit derecede ısınmaz. Isınan hava genleşir ve hava basıncı azalır. Böyle alanlara alçak hava basıncı denir. Soğuk alanlarda ise hava basıncı yüksek…

Sonsuz bir rahmet, şefkat ve merhamet sahibi olan Cenab-ı Hak, aynı zamanda nihayetsiz bir muhabbet vasfına da sahip olduğunu, yarattığı mahlukatı son derece güzel ve itina ile var etmesiyle gösteriyor.…

Umumi musibetler, umumi hataların neticesi olmasından, neyin adına olursa olsun imana, Kur’an’a, dine ve dindarlara yapılan baskı ve zulümler, Gayretullaha dokunup bela ve musibetlerin umumi olarak gelmesine sebep olur. Zelzele,…