(Dünden devam) İşte, böylesine ilginç yorumları yapılan deccal meselesi, insanlık âleminde komünizm olarak ortaya çıkmış ve yetmiş küsur yıl insanlığa maddi ve manevi zarar verdikten sonra, dahili ve harici etkenlerin…