Dünyanın en güzel ülkelerinde biri olan Türkiye, ırmak ve nehirler bakımından oldukça zengindir. En uzun nehrimiz 1355 km. uzunluğuyla Kızılırmak’tır. Sivas ili yakınlarından doğar, bir çok kolları onda birleşir ve…