(Dünden devam) “Kara Avrupa’sı olan Fransa, Almanya ve diğerlerine bedel İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi Anglo-Sakson ülkelerde ise, hukukun üstünlüğü ilkesi ön plandadır. Toplum kendi kendini düzenler. Hukuku toplum üretir.Teşebbüs…